ในช่วงเวลาที่พวกเราได้ยินเพื่อนกล่าวกับพวกเราว่า
ผมเป็นคนต่างจังหวัดที่สมรสเข้ามาอยู่ในอยุธยากับภรรยาครับผม